Concerten - Masterclasses - Documentaires - Natuur - Lezingen

Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog

Kamermuziekfestival

29 september t/m 4 oktober 2018

Het Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog werd in 2018 van 29 september t/m 4 oktober gehouden.

In 2019 vindt het festival plaats van 28 september t/m 3 oktober.

> Programma

De Grote Oorlog

De Eerste Wereldoorlog: een periode die niet alleen het politieke aanzien van Europa heeft veranderd, maar evenzeer de muziekkunst. De editie van 2017 én die van 2018 staan daarom in het teken van deze grote oorlog. De editie van 2017 gaat in op de decennia vlak voor WOI en de eerste oorlogsjaren, om in 2018 de historie verder te volgen. Een goed moment bovendien om 100 jaar WOI te herdenken; Nederland lijkt zich nauwelijks rekenschap te nemen van de vroege twintigste eeuw, overschaduwd als ze is door de nationale rampen van de Tweede Wereldoorlog.

Het programma weerspiegelt het contrast van de weelderige fin-de-siècle-cultuur in de salons naar de rauwe werkelijkheid van de oorlog.

Uiteraard biedt ook de aankomende editie de onvolprezen masterclass van mezzosopraan Jard van Nes, worden er dagelijks muziekdocumentaires vertoond en maken boswachters van Natuurmonumenten u wegwijs in de Schierse natuur.