Concerten - Masterclasses - Documentaires - Natuur - Lezingen

Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog

Steun ons

vriend - donateur - beurs

U kunt het Festival in oktober en de masterclasses tijdens het Festival Jong Talent in maart op verschillende wijzen ondersteunen: word vriend, word donateur of geef een beurs.

Word vriend

Met een vriendenbijdrage van (minimaal) € 35,- maakt u het mede mogelijk dat nationale en internationale musici op hoog niveau met elkaar kunnen blijven musiceren op het unieke eiland Schiermonnikoog en dat wij daar als publiek van kunnen blijven genieten. Als vriend ontvangt u in april ons festivalverslag met daarbij informatie over het komende festivalprogramma en wordt u in de gelegenheid gesteld met voorrang toegangskaarten te reserveren voor het Festival in oktober.

Word vriend

 

Word donateur

U kunt ons ondersteunen door donateur te worden van het festival. U schenkt het festival  (minimaal)
€ 1.000. Schenken kan op twee manieren:

  • een éénmalige schenking
  • een periodieke schenking

Omdat het festival een ANBI status heeft  zijn beide schenkingen voor de Inkomstenbelasting (IB) aftrekbaar. Een éénmalige schenking kan voor 125% van uw belastbaar inkomen worden afgetrokken. Periodieke schenkingen zijn voor 100% van de belasting aftrekbaar en er bestaat geen maximum. De belastingdienst stelt wel een aantal eisen aan periodieke schenkingen. De schenker maakt minstens vijf jaar achtereen jaarlijks (ongeveer) eenzelfde bedrag over. Vroeger moest hiervoor een notariële akte worden opgemaakt. Dat is niet meer nodig. U kunt volstaan met een standaard formulier. Klik hier. Het fiscale voordeel is alleen mogelijk als er geen prestatie van het festival tegenover staat.

Word donateur

 

Stel een beurs ter beschikking

U kunt jong talent helpen om masterclasses te volgen en concerten te geven tijdens het Festival Jong Talent. De kosten voor de masterclassdeelnemer bedragen naast reis- en verblijfskosten € 375,-. Vaak vormt de hoogte van dit bedrag een barrière om te komen. U kunt helpen om voor dit bedrag een beurs ter beschikking te stellen. Dat kan op naam of anoniem, maar u kunt dat ook als vriendengroep doen. Wij selecteren het talent dat voor een beurs in aanmerking komt. Met de beurs maakt u het mogelijk dat een jonge musicus zes dagen lang op het eiland in alle rust kan werken aan verdere professionele groei.

Geef een beurs

 

Heeft u vragen over uw bijdrage? Neem gerust contact met ons op per mail info@schiermonnikoogfestival.nl of per telefoon 06 – 5127 9297.

Stichting Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog is aangemerkt als culturele ANBI, lees hier meer over de voordelen.

ANBI-logo