Concerten - Masterclasses - Documentaires - Natuur - Lezingen

Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog

Word donateur

U kunt ons ondersteunen door donateur te worden van het festival. U schenkt het festival  (minimaal)
€ 1.000. Schenken kan op twee manieren:

  • een éénmalige schenking
  • een periodieke schenking

Omdat het festival een ANBI status heeft  zijn beide schenkingen voor de Inkomstenbelasting (IB) aftrekbaar. Een éénmalige schenking kan voor 125% van uw belastbaar inkomen worden afgetrokken. Periodieke schenkingen zijn voor 100% van de belasting aftrekbaar en er bestaat geen maximum. De belastingdienst stelt wel een aantal eisen aan periodieke schenkingen. De schenker maakt minstens vijf jaar achtereen jaarlijks (ongeveer) eenzelfde bedrag over. Vroeger moest hiervoor een notariële akte worden opgemaakt. Dat is niet meer nodig. U kunt volstaan met een standaard formulier. Klik hier. Het fiscale voordeel is alleen mogelijk als er geen prestatie van het festival tegenover staat.